Curs de Proteccions Diferencials en el Col·legi d’Enginyers Industrials de Gipuzcoa (COIIG), Febrer 2016

L’objectiu del curs és donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per entendre el funcionament de les proteccions diferencials en les instal•lacions elèctriques.
Aprendre a resoldre els problemes habituals de les proteccions diferencials així com el seu correcte dimensionat.

Enllaç web: Curs diferencials COIIG