MESURES ELÈCTRIQUES / REGISTRES DE PARÀMETRES ELÈCTRICS

ens adaptem a les teves necessitats.

ens adaptem a les teves necessitats.

REGISTRES DE PARÀMETRES ELÈCTRICS

Els registre d’instal•lacions elèctriques poden ser motivades per diferents causes:

• Mesurar consums i potències d’energia activa i reactiva.
• Comprovar si hi han desequilibris entre les fases.
• Mesurar la distorsió harmònica de corrent o tensió.
• Comprovar si hi han anomalies de tensió.
• Comprovar l’arrencada d’un motor.

Abans d’iniciar un registre s’han de tenir present:

• La configuració correcta del equip i que llegeix correctament les variables de corrent i tensió presents.
• El sentit de les pinces de corrent.
• El període d’integració.
• El temps que es vol registrar.
• La memòria del equip (està plena?)