EQUIPS DE MESURA

EQUIPS DE MESURA

Per realitzar les comprovacions pertinents a una instal•lació elèctrica cal disposar d’equips de mesura adequats.

A continuació fem un repàs als equips necessaris per poder fer totes les mesures que cal fer en una instal•lació, tant si hi ha un problema com no.