MESURES ELÈCTRIQUES / MESURES DE DIFERENCIALS

ens adaptem a les teves necessitats.

ens adaptem a les teves necessitats.

MESURES DE DIFERENCIALS

En una instal•lació amb diferencials instal•lats, aquests han de ser comprovats, almenys un cop a l’any.

Les comprovacions que s’han de realitzar com a mínim són els temps de dispar a 1/2xΔIn, 1xΔIn i a 5xΔIn, on ΔIn es la sensibilitat del diferencial.

Per fer aquestes proves, s’ha de tenir clar quin tipus de diferencial provem, o sigui, la seva classe (AC, A, B), el retard de dispar i la seva sensibilitat.

A més podem realitzar mesures addicionals, com és mesurar la seva sensibilitat, a quina intensitat es dispara.

En aquests tipus de mesures de diferencials, ens podem trobar varis problemes que caldrà saber solucionar cada vegada que ens hi trobem, com poden ser:
• Diferencials de capçalera amb toroïdal separat, els quals tenen una sensibilitat més gran que el del nostre equip de mesura es capaç de provar, per exemple una sensibilitat de 5A.
• Diferencials instal•lats en xarxes aïllades de Terra (IT).
• Diferencials instal•lats en xarxes trifàsiques sense neutre.
• Diferencials instal•lats en xarxes de 690V.