EQUIPS DE MESURA / MESURES DE CURTCIRCUIT – IMP57

MESURES DE CURTCIRCUIT – IMP57

Tot i que el equip multifunció ZG47 permet realitzar les mesures de curtcircuit, aquest només pot realitzar-les per valors de fins a 2kA, per corrents més elevades cal utilitzar un equip que ens doni més resolució en la mesura.

El ZG47, ja està preparat per ser connectat amb el IMP57, el qual ens dona una resolució en la mesura del bucle de defecte de 0,1mΩ, permeten arribar a mesures de fins a 2000KA.

Per tant aquest equip és l’idoni per comprovar les corrents de curtcircuit a les proximitats de centres de transformació, o en capçaleres amb molta potència instal•lada.