PROTECCIONS DIFERENCIALS / CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS

CIRCUTOR

Treballem amb empreses reconegudes, les quals ens han cedit el material per realitzar els diferents cursos.
CIRCUTOR

CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS

Un diferencial a part de la seva sensibilitat, 30mA o 300mA té moltes més característiques, això fa que existeixen molts models de diferencials, que a priori semblen iguals, però no ho són ni molt menys.

I cada tipus de diferencial té la seva aplicació concreta.

A continuació es presenten les característiques a tenir en compte per cada diferencial.

• Sensibilitat (mA)
• Intensitat nominal (A)
• Intensitat de curtcircuit [kA]
• Immunitat als transitoris, ona 8/20us.
• Classe: AC, A, F, B, B+
• Temps de resposta, Generals, Selectius [S], Retardats
• Super immunitzats (Si), Super Resistents [K], ultra-inmunitzats [APR]
• Sensibilitat amb la freqüència
• Selectivitat Vertical
• Selectivitat Horitzontal o per simpatia
• Encegament o bloqueig d’un diferencial