MESURES ELÈCTRIQUES / MESURES DE CURTCIRCUIT

ens adaptem a les teves necessitats.

ens adaptem a les teves necessitats.

MESURES DE CURTCIRCUIT

Les mesures de curtcircuit s’utilitzen per saber si una línia està correctament protegida, i la mesura i la seva interpretació està en funció de diferents paràmetres:

• Poder de tall del element que protegeix la línia.
• La intensitat màxima de desconnexió en un temps determinat.

Hi ha bàsicament tres mesures de curtcircuit diferents:

• Mesura Fase-Neutre
• Mesura Fase-Fase
• Mesura Fase-Terra (Bucle de defecte)

Cadascuna d’aquestes mesures té un significat diferent i poden ser necessàries les tres en una mateixa instal•lació.

Les dues primeres mesures Fase-Neutre i Fase-Fase, s’han de realitzar en qualsevol instal•lació, independentment del règim de neutre. L’objectiu d’aquestes dues proves es comprovar:

• Curtcircuit màxim al inici de la línia.
• Curtcircuit mínim al final de la línia.

La mesura Fase-Terra (Bucle de defecte) només té sentit en les instal•lacions TN i IT, les quals les proteccions contra contactes indirectes són realitzades amb interruptors automàtics i/o fusibles.