SERVEIS

SERVEIS

Oferim els serveis més habituals d’enginyeria necessaris per la legalització d’instal•lacions:

• Instal•lacions elèctriques
• Instal•lacions de Telecomunicacions
• Instal•lacions tèrmiques
• Instal•lacions de gas
• Certificacions energètiques
• Peritatges
• Llicències d’activitats