MESURES ELÈCTRIQUES

MESURES ELÈCTRIQUES

En la posta en marxa de qualsevol instal·lació elèctrica, així com el seu manteniment, s’han de realitzar diferents mesures per verificar que la instal·lació és correcta.

En instal·lacions industrials les mesures es compliquen, sobretot per què aquí ens podem trobar diferents règims de neutre: taula mesures electriques

El fet de realitzar la mesura no és el més difícil, el que es complica es saber interpretar correctament el valor de la mesura.

També ens trobem sovint que l’equip no ens deixa fer la mesura, i hem de saber els motius i com solucionar-ho.