PRESENTACIÓ

La majoria d’instal•lacions elèctriques incorporaren diferencials per protegir les persones contra els contactes indirectes.

Els diferencials ofereixen una seguretat front al risc elèctric molt elevada, però tenen alguns inconvenients:

• Son molt sensibles.
• Qualsevol petita pertorbació els fa disparar.
• Els equips electrònics connectats a la xarxa alteren la seva sensibilitat.

Tot això provoca que els diferencials s’activin intempestivament, sense una averia real a la instal•lació elèctrica.

A mesura que els equips connectats a la xarxa elèctrica incorporen cada dia més electrònica, fan que aquests problemes es vegin incrementats.

Des dels nostres inicis hem ofert els nostres coneixements amb aquest tipus de dispositius per solucionar problemes en instal•lacions industrials.

I degut al fet que existeix una problemàtica molt gran amb els diferencials vam començar a oferir seminaris i/o cursos als col•legis professionals d’enginyers, gremis d’instal•ladors i per treballadors de manteniment d’Indústries.