Curs de mesures elèctriques en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la Rioja- COITIR – Abril 2016

L’objectiu del curs és donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per realitzar les proves elèctriques reglamentàries per la posta en marxa d’instal·lacions de baixa tensió així com per les seves verificacions periòdiques i la realització del manteniment d’instal·lacions industrials.

Enllaç web: Curs mesures COITIR