Curs de Proteccions Diferencials al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Ciudad Real, COITI, Abril 2016

L’objectiu del curs és donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per entendre el funcionament de les proteccions diferencials en les instal•lacions elèctriques.

Aprendre a resoldre els problemes habituals de les proteccions diferencials així com el seu correcte dimensionat.

Enllaç web: Curs COITI