Curs de Proteccions Diferencials al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida CETILL, Febrer 2016

Donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per entendre el funcionament de les proteccions diferencials en les instal•lacions elèctriques.
Aprendre a resoldre els problemes habituals de les proteccions diferencials així com el seu correcte dimensionat.

Enllaç web: Curs de Proteccions Diferencials al CETILL