Curs de Verificació de Màquines i Quadres Elèctrics, en el Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Bilbao, COITIBI, Novembre 2015

Objectius:
Conèixer les mesures de verificació elèctrica que s’han de realitzar en màquines i quadres elèctrics, segons les normes EN 60204-1, EN 61439-1 i EN 60335-1.
Comprendre les mesures de protecció que ha de disposar una màquina en funció del país on ha d’anar instal•lada:
• Règim de neutre disponible (TT, TN-C, TN-S, IT).
• Sistema protecció contactes indirectes.
• Potència de curtcircuit del punt d’alimentació
Entendre la necessitat d’instal•lar proteccions diferencials en funció del règim de neutre.
Comprendre el moment idoni per realitzar cada prova.

Enllaç web: Curs de Màquines