SERVEIS / ENGINYERIA

ENGINYERIA

Realitzem qualsevol treball d’enginyeria relacionat amb les instal•lacions així com en la legalització d’activitats.

A continuació esmentem les més habituals.

Instal•lacions elèctriques:
• Industries
• Locals de pública concurrència.
• Canvis de règim de Neutre en instal•lacions industrials.
• Memòries tècniques Simplificades.

Instal•lacions de Telecomunicacions:
• Tramitacions d’expedients d’emissores.
• Tramitacions d’expedients de Radioenllaços.
• Legalitzacions d’estacions de Transmissió de senyals TDT.
• Projectes d’Infraestructures comunes de Telecomunicacions, ICT.
• Projectes d’instal•lació de xarxes sense fils Wimax.

Instal•lacions tèrmiques.
• Instal•lacions d’energia Solar.
• Instal•lacions de calefacció.
• Instal•lacions de climatització.

Instal•lacions de gas.
• Instal•lacions receptores de gas per Industries.

Peritatges judicials:
• Peritatges d’instal•lacions elèctriques de Baixa Tensió.
• Peritatges d’instal•lacions de Telecomunicacions.

Certificacions energètiques:
• Per Edificis d’habitatges nous.
• Per edificis d’habitatges, habitatges o locals reformats.

Assessorament energètic:
• Estudis per reduir costos energètics.
• Negociació amb proveïdors energètics.

Llicències d’activitats:
• Per Restaurants.
• Pàrkings.
• Escoles.
• Comerços.
• Centres de Salud.
• Centres d’Estètica.
• Centres de Tatuatges.
• Legalitzacions piscines públiques.