CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES

CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES

Actualment, degut a l’entrada en vigor del Reial Decret 235/2013, en qualsevol edifici nou, habitatge o local, o un d’existent que es vulgui alquilar o vendre ha de disposar d’un certificat energètic.

Aquest certificat dona informació del consum d’energia del edifici.

Les edificacions noves aquest certificat es realitza amb el programes informàtics següents:

• Calener VYP
• Calener GT

Per edificis existents les eines de certificació utilitzades són:

• CE3X
• CE3

A més de fer el certificat energètic d’un edifici també realitzem estudis per la millora del consum, buscant el màxim estalvi econòmic.